Bureau ArtMARK is een landelijk opererende projectorganisatie op het gebied van (muziek)cultuur, technologie, educatie en communicatie.
Wij geloven in de verbeeldingskracht en toegevoegde waarde van kunst en cultuur en zijn vertrouwd met de brede toepasbaarheid daarvan op tal van terreinen.

ArtMARK ontwikkelt concepten en organiseert projectprogramma’s in opdracht van derden. Ook worden wij ingehuurd op basis van projectmanagement. Communicatie met onderwijspartners zit in ons DNA.

ArtMARK zet zijn netwerk, kennis en creativiteit in voor opdrachtgevers in de dienstensector, overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

ArtMARK deelt het kantoor, zijn kennis en netwerken met Stichting Popsport; hét landelijke coachingsprogramma voor jong muziektalent. #talentontwikkeling